دریافت روزنامه امروز
آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند, ۱۳۹۳
کد مطلب : 699
پانزدهمین دوره مسابقات سنگ نوردی جام فجر درزاهدان برگزارشد

پانزدهمین دوره مسابقات سنگ نوری جام فجریادواره شهدای تاسوکی انتخابی تیم ملی واعزام های آزاد دررشته های سرطناب وبولدرینگ سوم تاهشتم اسفندماه با حضورورزشکارانی ازسراسرکشوردردوبخش مردان وزنان در زاهدان برگزارشد.

دررشته سرطناب مردان ۵۸ورزشکاراز۱۷استان کشوربا یکدیگربه رقابت پرداختند که داوود رکابی با۳۸ امتیازاززنجان به مقام نخست ، محمدرضا بیگدلی دیگرورزشکارزنجانی با ۲۸ امتیازدوم شد وغلامعلی برات زاده ازباشگاه داوودی تهران عنوان سوم را تصاحب کرد.

بخش سرطناب زنان با حضور۲۵ ورزشکاربرگزارشد که درفینال النازرکابی اززنجان مقام اول ، سیما سلطانی دیگرورزشکار زنجانی مقام دوم و معصومه رجبعلی ازباشگاه ققنوس تهران سوم شد.

بولدرینگ مردان با حضور۷۲ورزشکارپیگیری شد که درفینال این رقابتها غلامعلی برات زاده ازباشگاه داوودی تهران قهرمان ، داوودرکابی اززنجان نائب قهرمان وسیدرضا چاشی ازباشگاه نفت امیدیه برسکوی سوم ایستاد.

درقسمت بولدرینگ نیز ۳۴ بانوی ورزشکارشرکت داشتند که درپایان، النازرکابی اززنجان برسکوی قهرمانی ایستاد،فرزانه اسماعیل زاده اززنجان وفاطمه جعفری ازکرمان مقامهای دوم وسوم را ازآن خود کردند.

درحاشیه مسابقات مسئولین و عوامل اجرایی مسابقات صحبت هایی را عنوان کردند که در پیش روی شماست .

مهندس مالکی : کوه نوردی استان توانسته به پویایی برسد

مهندس مالکی با بیان اینکه سیستان وبلوچستان به عنوان جوانترین استان کشورپتانسیل بسیارخوبی دربحث ورزش کشور می باشد که نگاه وسیع و ویژه تری را می طلبد. وی عنوان کرد بعد مسافت وهزینه های بالای اعزامات باعث شده ورزشکاران استان دربرنامه ها وادوار آموزشی فدراسیون حضور کم رنگی داشته باشند. فدراسیون باید دوره های آموزشی وبرنامه هایش را به صورت منطقه ای اجرا کند که دراین صورت ازتمام پتانسیل ها وظرفیت های موجود درکشور استفاده خواهد شد.

رئیس هیئت کوه نوری وصعودهای ورزشی استان اظهارداشت: به دلیل اقتصاد پایین استانهای کمترتوسعه یافته درسبد خانوارهیچ گاه بحث ورزشی لحاظ نمی شود ، با توجه به اینکه پایین ترین سرامد درآمد کشورمتعلق به سیستان وبلوچستان است باید این مسئله درتصمیم گیری ها وارزیابی های فدراسیون لحاظ شود.

وی ضمن تشکرازفدراسیون به دلیل واگذاری میزبانی این دوره ازرقابتها به سیستان وبلوچستان افزود: برای برگزاری مسابقات نیازبه بسترسازی بود که برای فراهم کردن آن از۴سال قبل برنامه ها واقدامات لازم انجام شد وتلاش شد ازنظرفیزیکی برای کارهای بزرگ آماده شویم.

مهندس مالکی ادامه داد: هیئت کوه نوری استان جزو هیئت هایی است که درسالهای اخیرتوانسته به پویایی برسد.با کمک وهمراهی شورای برنامه ریزی توسعه استان دیواره وسالن سنگ نوردی با هزینه ای بالغ بر۴۰۰میلیون تومان با تجهیزات کامل مهیا شدوسال۹۲ دربحث آموزش بانوان وآقایان کارهایی موثرانجام شد.سال۹۳ برای نشان دادن آموزه هایی که ورزشکاران طی چندسال اخیرآموخته اند وهمچنین به جهت استفاده ازبحث های فیزیکی وتأسیساتی که ایجاد شدمیزبانی مسابقات جام فجرکه بالاترین جایگاه وسطح را درفدراسیون دارد میزبان شدیم.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم درسالهای آینده میزبانی ها را گسترش دهیم بطوریکه درطول سال ۲تا۳ مسابقه را دراستان برگزارکنیم.با تعامل وهمکاری خوبی که با فدراسیون واداره کل ورزش وجوانان داریم آینده روشنی را برای سنگ نوردی وکوه نوردی استان پیش بینی می کنم.

مهندس مالکی ازتأثیرات این میزبانی گفت: این مسابقات باعث تغییرنگاهها به استان شد وباعث شدهمنوردان استان ازمدرسین وورزشکاران صاحب نام کشوردرس بیاموزند. ورزشکاران استان ازاین میزبانی مانند دوره آموزشی وتجربی بهره برداری لازم را بردند.

ایشان درپایان ازجوانان استان خواست تا قدرامکانات موجود دراستان را بدانند وبرای ورزش وقت بگذارند.

رییس فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی کشور: اولین میزبانی برای ورزشکاران استان تجربه ای کم نظیر بود

رئیس فدراسیون کوه نوری وصعودهای ورزشی کشوردرباره سطح مسابقات گفت: با توجه به اینکه اولین دوره ای بود که سیستان وبلوچستان میزبان مسابقاتی با بالاترین سطح ملی بود برای ورزشکاران استان تجربه ای کم نظیر وبی همتا محسوب می گردد.سالانه دومسابقات رسمی درفدارسیون برگزارمی شود، رقابتهای قهرمانی کشور ومعتبرترین آن مسابقات جام فجرمی باشد.این مسابقات درواقع انتخابی تیم ملی برای اعزامهای سال ۹۴به مسابقات قهرمانی آسیا واعزامهای آزاد به جام های جهانی بود.

رضا زارعی بیان کرد: هدف فدراسیون رشد،توسعه وگسترش این ورزش است که ازمناطق با پتانسیل بالای ما استانهای جنوب شرق (کرمان وسیستان وبلوچستان) هستند.دیواره ی بسیارخوب و شرایط خاص این منطقه باعث شد شانس برگزاری این مسابقات را به سیستان وبلوچستان بدهیم.امیدوارم بعد ازبرگزاری رقابتها شاهد رشد وتوسعه سنگ نوردی دراستان باشیم.

وی ازاهداف این میزبانی گفت:به جرأت می توانم بگویم بسیاری ازاستانهای با پتانسیل بالای ما فاقد چنین دیواره ای هستند.که هدف ما ازبرگزاری این رقابتها دراستان فراهم آوردن شرایطی جهت استفاده ازامکانات موجود وآشنا کردن ورزشکاران سایراستانها با جاذبه ها وپتانسیل های استان بود که خوشبختانه بااقبال عموم هم مواجه شد.

زارعی درخصوص وضعیت سنگ نوردی دراستان هم سخن گفت:سیستان وبلوچستان را درکوه نوردی با قله هایی چون بزمان و تفتان می شناسند.بسیاری ازکوه نوردان کشور برای صعود این قلل وبازدید ازصخره های طبیعی سطح استان تمایل سفربه استان را دارند.دریکی-دوسال اخیر تلاشهای هیئت وعوامل اجرایی آن دربرگزاری دوره های آموزشی روند روبه رشدی را شاهد بودیم که این نشان ازآینده روشن برای ورزش سنگ نوردی استان دارد.

رئیس فدراسیون صعودهای ورزشی متذکرگردید:ورزش سنگ نوردی درسطح کشورجوان است وبسیاری ازاستانها نسبت به آن بی اطلاع هستند.سنگ نوردی درسیستان وبلوچستان به دلیل سرمایه گذاری درشته های بومی ، نسبت سایراستانها غریب تراست که باید تلاشمان را جهت معرفی این رشته چند برابرکنیم.

وی برنامه آینده فدراسیون را صعودهای سراسری کوه نوردی بر روی کوههایی نظیرتفتان عنوان کردوافزود:با تجهیزدیواره های استان وحضورورزشکاران استان درگروههای استعداد یابی فدراسیون دربخش هیمالیا نوردی وسنگ نوردی تلاش می کنیم درسال ۹۴توسعه ای را که هیئت به دنبال آن است گسترش دهیم.

زارعی درپایان میزبانی سیستان وبلوچستان را ستودنی ومورد تمجید قرارداد وازمهندس مالکی رئیس هیئت کوه نوردی استان وعوامل هیئت ، همچنین ازمهندس ثوری مدیرکل اداره ورزش وجوانان استان وهمکارانش که نهایت تلاش خویش رابرای برگزاری هرچه باشکوهتراین مسابقات مصروف داشتند تقدیروتشکرنمود.

مدیرکل ورزش وجوانان استان با اشاره با اینکه برگزاری مسابقات ملی وبین المللی می تواند قابلیتها وتوانمندیهای استان را به نمایش بگذارد عنوان داشت:وقتی استان به شایستگی دیده شود توسعه وپیشرفت را نه تنها درورزش بلکه درهمه ابعاد به همراه دارد.خوشبختانه طی چند ماه اخیرتوفیقات بسیارخوبی درورزش سیستان وبلوچستان رقم خورده که می توان به قهرمانی نماینده استان درمسابقات ووشو غرب آسیا به میزبانی زاهدان،قهرمانی تیم بدمینتون استان دررقابتهای کشوروقهرمانی تیم کبدی استان دردوبخش آقایان وبانوان درمسابقات لیگ کشور اشاره نمود.با کسب این موفقیت ها سیستان وبلوچستان دربه اهتزاردرآمدن پرچم ایران سهیم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان : سنگ نوردی ورزشی منحصربه فرد

حسین ثوری ضمن تشکروقدردانی ازفدراسیون به دلیل دراختیارگذاشتن مسابقات ازفدراسیون خواست دراختصاص میزبانی ها درابعاد بین المللی به این استان اهتمام بیشتری داشته باشند.وی ادامه داد سیستان وبلوچستان درمسابقات ووشوی غرب آسیا قابلیت وتوانایی خود را دربرگزاری میزبانی های بین المللی به نحو شایسته وبیش ازپیش به رخ کشید.

این مدیرورزشی سنگ نوردی را ورزشی منحصربه فرد وجوان معرفی کرد وخاطرنشان کرد:هیجانات این ورزش با خصوصیات جوانان استان سازگاراست ودرآینده نه چندان دور استقبال ومیل جوانان به این سمت وسو بیشترخواهد شد.

ثوری بیان کرد:خوشحالیم که روندی را دراستان تعیین کردیم که منتهی به افزایش میل واشتیاق جوانان را به سمت وسوی ورزشهای قهرمانی وهمگانی خواهد شد.

دبیرهیات کوه نوردی استان : طراحان کاربلد باعث بالا بردن سطح مسابقات شدند

راشکی دبیرهیئت کوه نوری وصعودهای ورزشی استان گفت: درحالی که به دلیل بعد مسافت این میزبانی با انتقاداتی مواجه بود با پیگیریها ورایزنیهای هیئت ومصمم بودن مدیرکل ورزش وجوانان ،میزبانی را گرفتیم وشایستگی خود را نشان دادیم.

جواد راشکی نقش طراحان مسیررا درسطح مسابقات مهم ارزیابی کرد وافزود: این طراحان هستند که سطح مسابقه را بالا یا پایین می آورند. دراین دوره ازمسابقات ازطراحان کاربلد وبا تجربه استفاده شده بود که درطراحی مسیرحرفه ای عمل کردندوباعث بالا بردن سطح مسابقات شدند.

دبیرهیئت استان اظهارکرد:کوه نوردی وسنگ نوردی اگرچه دوشاخه مجزا هستند اما به نوعی مکمل هم هستند.با وجود قله های بکروآماده سازی زیرساختها به لحاظ سخت افزاری ازشرایط خوبی برخوردارهستیم وبا برگزاری دوره های آموزشی ورفع مشکلاتی که درگذشته برسرراه ورزشکاران وعلاقه مندان به این رشته جذاب بوده به یک جهش بلند رسیده ایم.

راشکی ازروند روبه رشد کوهنوردی استان گفت: وضعیت کوه نوردی استان با توجه به صعودهای خارج ازکشوروحمایت های ویژه مهندس مالکی رئیس هیئت طی سالهای گذشته روبه رشد بوده وبا تقویت سنگ نوردی، هدفمان قهرمان پروری دراین بخش خواهد بود.وی درپایان از مهندس مالکی رئیس هیئت کوه نوردی استان، ثوری مدیرکل ورزش وجوانان استان ومعاونینش ، دانشگاه سیستان وبلوچستان،سازمان بنیاد شهید وامورایثارگران ،مدیرعامل شرکت کسا،مدیرعامل شرکت کفش لاوان ،اداره تعاون،رفاه وتأمین اجتماعی که به دلگرمی وپشتیبانی آنها مسابقات را به نحواحسن برگزارکردیم صمیمانه تشکروقدردانی میکنم.

نایب رییس هیات استان : به دلیل حضورنام آوران کشور، ورزشکاران استان ازفینال بازماندند

حسن تبارنایب رئیس هیئت کوه نوردی وصعودهای ورزشی استان ازاهداف این میزبانی گفت: با برگزاری این رقابتها ضمن معرفی وفرهنگ سازی سنگ نوردی دراستان فرصتی را پیش روی ورزشکاران استان قراردادیم تا با رقابت با ورزشکاران سایراستانها کسب تجربه کنند وانگیزه ای جهت ادامه جدی تمرینات وپیشرفت دراین زمینه داشته باشند.ازسیستان وبلوچستان ۳ بانوی سنگ نورد دررشته سرطناب و۷ورزشکاردربخش بولدرینگ مسابقات شرکت کردند.ورزشکاران استان با آمادگی بسیارخوبی که داشتند توانستندتامرحله نیمه نهایی پیش بروند که به دلیل حضور قهرمانان ونام آوران کشور ازمرحله فینال بازماندند.

فاطمه حسن تبارازجاذبه ها وقابلیتهای کوه نوردی استان گفت: استان با داشتن کوههایی مثل تفتان ،بزمان ،کوه خواجه وکوههای مریخی چابهارووجود تنها قله آتشفشانی نیمه فعال ایران ازشرایط ویژه ای برخورداراست ومی تواند سالانه گردشگران و ورزشکاران زیادی را به این خطه سوق دهد.

وی افزود:بدلیل تازه تأسیس بودن سالن سنگ نوردی زاهدان وعدم آگاهی مردم وجوانان ازچنین سالن مجهزی تاکنون بهره برداری کامل ازآن صورت نگرفته که امیدوارم با اطلاع رسانی بیشترشاهد حضور روزافزون جوانان وعلاقه مندان این ورزش مهیج باشیم.

نائب رئیس هیئت استان ابرازامیدواری کرد که با برگزاری طرح استعداد یابی وتوجه به رده پایه وبرگزاری دوره های آموزشی هیئت کوه نوردی وصعودهای ورزشی استان به چشم انداز مدنظرش برسد.

الناز رکابی قهرمان سرطناب : سطح کمی و کیفی مسابقات بالا بود

النازرکابی می گوید: مدت۱۲سال است که سنگ نوردی کارمی کنم. اوایل دررشته سرعت کارمی کردم و قهرمان این رشته درکشوربودم.با ورود بولدرینگ به ایران رشته سرعت را کنارگذاشتم ودرادامه کار، همیشه قهرمان کشور دراین رشته بودم درمدت ۱۰ سال عضویت درتیم ملی توانسته ام درسطح ملی وبین المللی دررشته های مختلف صعودهای ورزشی عنوان هایی کسب کنم که ازآن جمله می توان به دومدال طلای مسابقات بین المللی مسترکاپ – دومدال نقره آسیا دررشته بولدرینگ – برنزمسابقات لید قهرمانی آسیا و۱۱سال قهرمانی دررشته لید اشاره کرد.

این ورزشکارزنجانی ادامه داد: بسیاری براین باورند که سنگ نوردی بدلیل ظاهرواسم خطرناکش موجب ایجاد آسیبها وخطرات زیادی برای ورزشکاران می شود درحالی که اینطورنیست وبا درنظرگرفتن کلیه استانداردهای لازم جزو کم خطرترین رشته های ورزشی است.

رکابی با ابرازخوشحالی ازکسب عنوان قهرمانی مسابقات بیان کرد: سنگ نوردی با نیروی جاذبه سروکاردارد وهیجان بالای این رشته اعتیاد آوراست.ورزش سنگ نوردی بسیارجذاب است وهیچ چیزی درآن تکراری نیست.

وی با اشاره به بالابودن سطح کمی وکیفی مسابقات گفت: تصورنمی کردم میزبانی وامکانات استان به این خوبی باشد.

برات زاده قهرمان بولدرینگ مردان : مردم فوق العاده زاهدان توجه ام را به خود جلب کردند

علی برات زاده ورزشکارتهرانی و قهرمان رشته سرطناب با ۱۶سال سابقه فعالیت خود دررشته سنگ نوردی ، مدت ۱۲ سال است که به عضویت تیم ملی درآمده و ۳ عنوان قهرمانی آسیا – قهرمانی ونائب قهرمانی آتشفشانهای جهان را درکارنامه دارد.

برات زاده سطح برگزاری مسابقات را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: درمسابقات امسال افراد جدیدی درفینال بودند که باعث متفاوت شدن این دوره ازمسابقات شده بود و بیشترین چیزی که توجه ام را به خود جلب کرد مردم فوق العاده خوب زاهدان بودند.فکرنمی کردم مردم اینجا اینقدرخونگرم باشند.این مسابقات با حضور بهترین های ایران ودربالاترین سطح برگزارشد.

قهرمان بولدرینگ کشوردر ادامه عنوان کرد: سنگ نوردی ورزشی وارداتی وجدید است که به انسان درس زندگی را می آموزد زیرا درشرایط سخت وبی تعادلی هم می توان به موفقیت رسید.

برات زاده اظهارداشت: امکانات و سالن سنگ نوردی زاهدان عالی است که می طلبد جوانان این شهرازاین موقعیت ایجاد شده بهره بهنیه را ببرند.زمانی امکانات سنگ نوردی شهرما یک پنجم اینجا بود این درحالی بود که با کمبودامکانات ۷۰درصد ورزشکاران تیم ملی ازنیشابور بودند.

گزارش: زهرا مشهدی

نظر دهیدتمامی حقوق این وبسایت متعلق به روزنامه زاهدان میباشد.
طراحی توسط نی زار