دریافت روزنامه امروز
تاریخ انتشار : ۲۸ تیر, ۱۳۹۹
کد مطلب : 1729
شرایط جدید و اقتضائات جدید

اگرچه منطقه آزاد چابهار سال های سال است که فعالیت دارد اما به دلیل اینکه فعالیت آن در چارچوب اهداف تعریف شده نبوده نتوانسته است تاثیر تعیین کننده ای در توسعه ی استان داشته باشد و تاثیرگذاری اندک آن محدود به خود چابهار و به ویژه منطقه ی آزاد بوده است و این مایه ی تاسف و خسران فراوان است.خوشبختانه نگاه جدید حاکمیت و دولت به استان که منجر به شکل گیری پروژه بزرگ توسعه و عمران سواحل مکران و همچنین منطقه ی آزاد سیستان شده است استان را در شمال و جنوب در معرض سرمایه گذاری های بزرگ و موثر قرار می دهد و این شرایط جدید اقتضائات جدیدی را هم با خود می آورد که قطعا با برخی باورها و علایق ما سازگاری ندارد. نگاه سنتی ما به استان دلبستگی هایی را به علایق ما تبدیل کرده که باید برای تغییر آن ها آمادگی پیدا کنیم. زندگی سنتی با همه ی جاذبه ها وشیرینی هایش با حضور منطقه ی آزاد در سیستان پایدار نمی ماند و ما باید این هنر را داشته باشیم که شیرینی های زندگی سنتی را حفظ کرده، ارتقا داده و به روز نماییم و از بخش ناسازگار آن با زندگی در حال توسعه و متحول بگذریم و خود را برای زیست در جهان مدرن آماده کنیم. در جنوب استان هم همین طور است وقتی قرار است سرمایه گذاری های هنگفت، پروژه های بزرگ را فعال نماید باید آمادگی تغییرات گوناگون را داشته باشیم. سرمایه با خودش نیروی کار هم می آورد، سرمایه با خودش مدیریت هم می آورد، سرمایه با خودش سبک زندگی هم می آورد و در نهایت سرمایه با خودش فرهنگ و توسعه هم می آورد و ما باید برای تغییر ترکیب جمعیتی، تعامل فرهنگی با تازه واردها و داد و ستد فرهنگی، به روز کردن بخش مانای فرهنگ سنتی و پویا کردن بخش کارای فرهنگ سنتی آماده باشیم تا از این رهگذر برای افراد عادی استان کار و برای شایستگان استان فرصت های مدیریتی و برای فرهنگ استان تحول و برای مردم استان سبک زندگی به روز و نو شده را داشته باشیم. جهان آینده جهان مدرن است و برای زیست در جهان مدرن ما باید بتوانیم بخش های دوست داشتنی سنت خود را به روز کنیم. یادمان باشد این تغییر قطعی است در برابر آن مقاومت نکنیم بلکه تحولات آن را مدیریت کنیم.

سرمقاله/دکتر محمدتقی رخشانی

نظر دهیدتمامی حقوق این وبسایت متعلق به روزنامه زاهدان میباشد.
طراحی توسط نی زار